Huvudredaktörer för boken är Henrik Ranby och Peter Appelros. Henrik Ranby är docent och universitetslektor vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Peter Appelros är docent och läkare.

 • Søren Frandsen är museiinspektör vid Museum Nordsjälland.
 • Per Hallén är universitetslektor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och expert på sjöfartens historia.
 • Leon Jespersen är fil.dr., historiker och arkivarie, verksam vid danska Rigsarkivet.
 • Krister Kullenberg är kirurg och släktforskare med inriktning på släkterna i Kullabygden.
 • Christian Lagerwall är fyringenjör och arbetade tidigare med underhållet av Kullens fyr.
 • Erik Magnusson är journalist vid Sydsvenskan.
 • Lars Påhlsson är docent och tidigare miljövårdsdirektör.
 • Anders Reisnert är f. stadsantikvarie i Malmö och författare till en lång rad skrifter i historiska ämnen.
 • Per och Britt-Marie Sjögren driver besöksverksamhet vid Kullens fyr och har byggt upp en omfattande kunskap om fyrens historia.
 • Dan Thunman är f. d. stadsantikvarie i Uppsala.
 • Birgitta Tilly är bibliotekarie och har varit verksam vid Höganäs bibliotek.
 • Emma Wegrell är förvaltare av byggnadsminnen vid Sjöfartsverket.

Endast ett sökresultat