Lars Einarsson

LARS EINARSSON är historiker, marinarkeolog och sedan 1983 projektledare för undersökningarna av regalskeppet Kronan vid Kalmar läns museum.

Endast ett sökresultat