Marco Smedberg är militärhistoriker, ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien och tidigare överstelöjtnant i pansartrupperna. Han har varit redaktör för tidskriften Militär Historia och skrivit flera böcker om krigskonst och militär ledning.

Smedberg är även en återkommande arrangör av militärhistoriska resor.

Visar alla 5 resultat