Mohammad Fazlhashemi är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Fram till 2013 arbetade han som professor i idéhistoria vid Umeå universitet. Hans forskningsområde är muslimsk idéhistoria. Fazlhashemi startade sin forskningsbana med att studera framväxten av politisk realism i muslimskt politiskt tänkande under 1000- och 1100-talen. Därefter har han forskat och skrivit flera böcker om bilden av Europa och väst i muslimska länder, förhållandet till det västerländska tankegodset bland muslimska tänkare, olika tolkningar av islam och de olika formerna av politisk islam.

Fazlhashemi är sedan 2009 ledamot av styrelsen för Svenska institutet i Alexandria (Egypten). Sedan 2011 är han invald som ledamot i den filosofisk-filologiska klassen i Kungliga Vitterhetsakademien.

Endast ett sökresultat