Ove Bring är folkrättsjurist och har i sitt yrkesliv samlat erfarenheter från UD, FN, Försvarshögskolan och den akademiska världen. Hans kunskaper om internationell rätt och politik genomsyrar ofta hans författarskap.

Endast ett sökresultat