Peter Sandberg är filosofie doktor i ekonomisk historia. Han har skrivit flera böcker och artiklar om det svenska näringslivets historia och har tillsammans med sin bror Tomas Andersson skrivit sin forna hemstads, Göteborg, historia utgiven av Historiska media. Han bor idag i Svartedalen norr om Kungälv, där han lever tillsammans med sin fru Marie, hund och katter.

Endast ett sökresultat