Kvinnohistoria lägger sitt fokus på kvinnans roll och perspektiv i historien, som fram tills modern tid ofta hamnat i skuggan. Begreppet kvinnohistoria växte fram under mitten av 1900-talet med syftet att just lyfta fram kvinnorna.

I denna kategorin hittar du allt från biografier om individuella kvinnor (Kata Dalström, Elisabet I, Sophie Elkan), kvinnors roller i historien (Kvinnor i strid, Svenska drottningar) till kvinnors perspektiv av historiska perioder och händelser (Kvinnors röster).

I engelsktalande länder talas det ofta om herstory, det vill säga ”her story” (”hennes berättelse”) istället för ”his story” (”hans berättelse”). Herstory är med andra ord historien berättad ur ett kvinnligt perspektiv, och behandlar liksom kvinnohistoria både kvinnliga individer och kvinnans historia i allmänhet. (Värt att notera är att begreppet historia kommer från grekiskans historia, ”att lära från observation”, och är alltså inte relaterat med his, ”hans”, vilket kommer från urgermanskan.)

Visar 1–24 av 35 resultat