Medeltiden i Sverige tog sin början vid 1000-talet. Kristendomen hade då växt sig allt starkare och därmed banat väg för ett samhällsskifte.

Italienska författare från 1500-talet skrev om medeltiden som den mörka tiden mellan två ljusa perioder i mänsklighetens historia: antiken och renässansen. Men i Sverige innebar medeltiden flera förändringar. Bland annat växte nya samhällsgrupper fram, som adeln. Det var även under medeltiden som de första svenska städerna utvecklades, som Sveriges äldsta stad Sigtuna. Sannolikt grundades staden av en av Sveriges då många lokala kungar under sent 900-tal.

Utvecklingen av de svenska städerna lade grunden för det kristna kungariket Sverige. Men medeltida Sverige var fortfarande ett land där de flesta livnärde sig på jordbruk eller fiske, och den urbana populationen var därför mycket liten. Runt år 1300 fanns det cirka tjugo svenska städer. Trots detta var den politiska och ekonomiska makten fokuserad till städerna, som var platsen för handel samt administrativa centrum för såväl staten som kyrkan. Städerna ska ha styrts av en fogde, borgmästare och råd som såg till att invånarna följde stadens lagar.

De första svenska universiteten grundades också under medeltiden. 1477 godkände påven grundandet av det första svenska universitetet – Uppsala universitet. I Europa hade de första universiteten redan anlagts i städer som Bologna, Paris och Oxford och dessa universitet drevs av kyrkan. Det var till dessa lärda center som företrädare för den svenska kyrkan reste under 1100-talet för att gå i lära.

I slutet av 1400-talet nådde en av medeltidens revolutionerande upptäckter Sverige: tryckpressen. Redan 1440 hade tysken Johann Gutenberg tillverkad det gjutinstrument som gjorde det möjligt att skapa det första maskinella tryckeriet för böcker. Men först 1483 trycktes den första boken i Sverige – Dialogus creaturarum moralizatus. I och med att böcker plötsligt kunde tryckas i maskiner spreds idéer och kunskaper på ett helt nytt sätt än tidigare.

I och med att Gustav Vasa tog makten på 1520-talet led den svenska medeltiden mot sitt slut. Och då började reformationen i Sverige, som banade väg för den svenska stormaktstiden.

Visar 1–24 av 26 resultat