Om Historiska Media

Vi gör historien levande!

I centrala Lund, på Bantorget 3, ligger bokförlaget Historiska Media. Vi är Sveriges främsta förlag för utgivning av historisk litteratur. Förlaget har en lång erfarenhet och djup kunskap om historia och bokutgivning.

Mer än 1100 utgivna titlar. Omkring 6,5 miljoner tryckta böcker och upp mot 500 utgivna författare. Fyra flyttlass inom Lunds stadsgräns. En utgivning som har rört sig från renodlat facklitterär till att numera ha en naturlig plats också för skönlitteratur. En traditionellt fysisk bokutgivning som blivit alltmer digital – ljudböcker och e-böcker är idag en viktig del av förlagets utgivning. Och numera driver Historiska Media också med framgång tre populära podcasts: Historia Nu, En oväntad historia och Militärhistoriepodden.

Men trots all förändring är det något som har bestått under alla år: vårt fokus på och vår passion för historia. Alltsedan förlagets grundare Erik Osvalds och Björn Andersson fick idén att ge ut tidningar och böcker med fokus på populärhistoria så har detta varit Historiska Medias signum.

Idag är vi på Historiska Media ett sammansvetsat arbetslag med lång erfarenhet och djup kunskap om historia och bokutgivning. Förlaget drivs av att utveckla berättelser med historia i fokus, har ett starkt samhällsengagemang och brinner verkligen för boken, i alla tänkbara format.

Sedan 1 juli 2022 är Historiska Media en del av Bonnierförlagen.

Vi på förlaget

Christina Haugen

Christina Haugen

VD / Marknadschef
christina.haugen@historiskamedia.se
Lena Amurén

Lena Amurén

Förlagschef
lena.amuren@historiskamedia.se
Emma Wikström

Emma Wikström

PR & Kommunikation
emma.wikstrom@historiskamedia.se
Anna Sandqvist

Anna Sandqvist

Försäljning
anna.sandqvist@historiskamedia.se
Åsa Björck

Åsa Björck

Förläggare
asa.bjorck@historiskamedia.se
Hugo Nordland

Hugo Nordland

Förlagsredaktör
hugo.nordland@historiskamedia.se
Roger von Bonsdorff

Roger von Bonsdorff

Förlagsredaktör
roger.vonbonsdorff@historiskamedia.se
Klara Rasmussen

Klara Rasmussen

Förlagsredaktör
klara.rasmussen@historiskamedia.se
Maria Grip

Maria Grip

Digital redaktör
maria.grip@historiskamedia.se
Lisa

Lisa Bergman

Förlagskoordinator
lisa.bergman@historiskamedia.se

Frederika Börjesson

Ekonomi
frederika.borjesson@historiskamedia.se

Fotograf, samtliga porträttbilder: Hans Jonsson, fotografhansjonsson.se

Bokmässan 2022

Historiska Media är en liten organisation som arbetar med ett stort ämnesområde. Vi lägger stor vikt vid att vara personliga, nytänkande och snabbfotade. Ytterligare en styrka är givetvis förlagets skickliga författare, som tillsammans med våra kloka läsare runtom i landet är en förutsättning för förlagets fortlevnad. Historieintresset hos de svenska läsarna är till vår glädje fortsatt starkt och vi når ut brett med såväl bildande populärvetenskap som underhållande romaner.

Historiska Media har gått från att vara ett traditionellt bokförlag till att idag arbeta med innehåll i alla format. Förlagets resa speglar en parallell utveckling som skett i bokbranschen och i samhället i stort. Vi tror och hoppas på en fortsatt spännande resa framåt, och att du vill följa oss på vägen!